Politika zasebnosti in uporaba piškotkov

Za naročnike na e-novičnik, udeležence dogodkov, ki jih organizira upravljavec, obiskovalce spletne strani ter kupce storitev in blaga, ki jih ponuja Merel d.o.o.

1. Upravljavec zbirke osebnih podatkov:

Merel d.o.o., Ob gozdu 25, 2000 Maribor, e-pošta: info@merel.si, telefon 02 22 97 390.

Vaši podatki so pri nas v varnih rokah. Merel d.o.o. se zaveda pomena varne obdelave vaših osebnih podatkov, zato izvajamo vse potrebne ukrepe za zagotavljanje poštene, transparentne in zakonite obdelave vaših osebnih podatkov.

Ko uporabljate naše storitve, zbiramo vaše osebne podatke. Pričujoča politika zasebnosti razlaga, zakaj zbiramo vaše podatke, v kateri obliki se obdelujejo in pojasnjuje vaše pravice v povezavi z ravnanjem podjetja pri obdelavi vaših osebnih podatkov.

Delujemo skladno z vsemi veljavnimi zakoni in pravilniki za varstvo zasebnosti posameznikov, vključno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ZVOP-2 in evropsko Splošno uredbo o varstvu podatkov 2016/679 (GDPR) ter vsemi spremembami, ki bi dopolnili ali nadomestili te zakone in uredbe.

2. Zbiranje osebnih podatkov

Katere osebne podatke zbiramo, iz katerih virov in za kakšne namene?
Če uporabljate naše storitve: naročite izdelke, se registrirate na spletnem mestu, se prijavljate in obiskujete naše strokovne prireditve ali drugače uporabljate naše storitve, nam boste posredovali podatke, ki jih veljavna zakonodaja o varstvu podatkov definira kot osebne podatke. Katere osebne podatke bomo zbirali, je odvisno od tega, v kakšno pravno razmerje vstopate z nami. Če se prijavite samo na prejemanje naših novičk, bomo o vas zbirali le vaš e-naslov. Če pa se prijavite na kakšno strokovno izobraževanje, ki ga organiziramo, nam boste posredovali tiste podatke, ki bodo zahtevani v prijavnem obrazcu kot obvezni oz. tiste, za katere sami želite (neobvezni osebni podatki). Več o kategoriji osebnih podatkov, ki jih zbiramo, si preberite v nadaljevanju tega obvestila.

Vaše osebne podatki zbiramo od vas – ko se naročite na naše e-novice, ali ko se prijavite na naše seminarje, delavnice in izobraževanja, ali obiščete našo spletno stran, ko sodelujete anketah, v kvizih, ki jih organiziramo, ali v naših nagradnih igrah, ste vi oz. vaša dejanja tista, ki nam posredujete vaše osebne podatke.

Redko vaše osebne podatke prejmemo iz drugih virov, npr. od vašega delodajalca. To se zgodi, če vas delodajalec prijavi na naša izobraževanja. V tem primeru predpostavljamo, da je vaš delodajalec imel ustrezno pravno podlago, da vas je prijavil in tega ne preverjamo.

Zbiramo naslednje kategorije vaših osebnih podatkov:
Za prijavo na naš e-novičnik zbiramo izključno vaš elektronski naslov (podlaga: privolitev)

Kategorije osebnih podatkov, ki jih od vas zberemo na podlagi vašega sodelovanja v anketah, nagradnih igrah ali kvizih, so razvidni iz vsake posamezne prijavnice na katerega od teh dogodkov in v posebni politiki zasebnosti. Podlaga za obdelavo teh osebnih podatkov je pogodbeni odnos (odločitev za sodelovanje v kvizu, anketi,….) ali zakon (npr. obdelava OP zmagovalcev nagradne igre na podlagi predpisov, ki urejajo davčno poslovanje).

Za udeležbo na dogodkih, ki jih organiziramo, zbiramo o vas naslednje podatke:
Ime priimek, zanimanje za produktno skupino, naslov bivališča, e-naslov, telefonska številka, naziv vašega delodajalca oz. podjetja, v imenu katerega se udeležujete posameznega dogodka ter vašo funkcijo pri delodajalcu oz. tem podjetju, ter morebitne druge podatke, kakor so razvidni iz vsakokratnega prijavnega obrazca, vse z namenom organizacije dogodka, kar vključuje: komunikacijo z vami ter izvedbo samega dogodka in morebitnih spremnih aktivnosti (npr. ev. prevoz ali nastanitev). Te podatke obdelujemo na podlagi pogodbenega razmerja z vami (vaša prijava na dogodek) ali vašega povpraševanja (t.im. pogajanja za sklenitev pogodbe).
Dogodki, ki jih organiziramo, se praviloma snemajo in fotografirajo. Vsi udeleženci dogodka zato lahko pričakujejo, da se bo njihova podoba lahko znašla na fotografijah in/ali posnetkih z dogodka, te fotografije in posnetke pa bomo uporabljali za lastne promocijske namene, kot so: objava na družbenih omrežjih v zvezi z dogodkom ali s promocijo naše družbe, objava v tiskanih medijih in na družbenih omrežjih in relevantnih spletnih portalih v zvezi z dogodkom pa tudi v zvezi s promocijo Merel d.o.o., v naših brošurah in na internih dogodkih… Posnetki in fotografije bodo lahko objavljene tudi širše, na televiziji, radiu in splošno na medmrežju, uporablja pa jih lahko poleg Merel d.o.o. tudi druge osebe, ki jih pooblasti Merel d.o.o., kot so družbe v skupini.
Možnosti fotografiranja in snemanja ni mogoče izključiti, ravno tako ne bo mogoče upoštevati morebitnih ugovorov, v kolikor si posameznik ne bi želel biti na posamezni objavljeni fotografiji. Kljub temu pa se bomo potrudili, da bo fotografiranju in snemanju bližnjih posnetkov posameznika namenjen posebej označen prostor, tudi sicer bodo fotografi in snemalci prepoznavni in se boste lahko primerno umaknili objektivu, s samega dogodka pa bomo poskusili narediti čim bolj skupinske slike, na katerih ne bo izpostavljen posameznik.

V določenih primerih od vas zberemo tudi osebne podatke, ki jih potrebujemo za izdajo računa za obračun naročenih storitev – obseg in namen obdelovanih osebnih podatkov je v tem primeru odvisen od naročenih storitev. Tudi te podatke obdelujemo na podlagi naše zakonske obveznosti pravilnega obračunavanja storitev.

Kadar na nas naslovite povpraševanje, bomo na podlagi pogajanj za sklepanje pogodb o vas obdelovali

  • ime in kontaktne informacije, vključno z naslovom, številko mobilnega telefona in e-poštnim naslovom;
  • informacije za dostavo in izdajo računa, plačilne informacije in druge informacije, ki nam jih podate v povezavi z naročilom ali dostavo izdelka ali storitve;
  • informacije o vaših preferencah in interesih na podlagi uporabe spletnega mesta podjetja;
  • druge informacije, ki so pomembne: ankete strank, oglaševanje in trženje ali ponudbe, in/ali druge uporabniško generirane podatke, ki ste jih prostovoljno delili prek našega spletnega mesta;
  • informacije o interesih in planih za prihodnje nakupe.

V kolikor ste plačnik naših storitev, bomo za potrebe obračuna in izdaje računa za naše storitve obdelovali naslednje podatke: podatki o plačniku (ime oz. naziv ter naslov oz. sedež), davčna številka (če gre za plačnika, ki je samostojni podjetnik oz. druga ravna oseba). Številko vašega transakcijskega računa, s katerega boste izvedli plačilo, prejmemo posredno ob vaši izvedbi plačila. Tega podatka sicer ne potrebujemo.
V kolikor boste plačali z uporabo kreditne ali debetne kartice, bo vaše osebne podatke obdeloval zunanji ponudnik plačilnih storitev. O obdelavi osebnih podatkov s strani tega ponudnika, si lahko preberete v njihovi politiki zasebnosti.
Zbrane osebne podatke združujemo v našo adremo gostov.
Kadar koristite naše storitve (se udeležite dogodka, ki ga organiziramo v kakršnikoli obliki), obdelujemo vaš e-naslov, kadar nam ga posredujete, tudi za posredovanje naših oglasnih sporočil in novičk (newsletter).
Od prejemanja vseh navedenih sporočil se lahko kadarkoli odjavite tako, da sledite navodilom za odjavo v vsakem posameznem sporočilu. Pravna podlaga za tovrstno obdelovanje vaših osebnih podatkov, je drugi odstavek 226. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 130/22 in 18/23 – ZDU-1O)
Kot udeleženca na konferenci (t.im. kupca naših storitev) bomo vaše podatke, ki jih prejmemo iz vaše registracije na dogodek neposredno vnesli v naš CRM sistem, kar pomeni, da vas bo lahko kdaj v prihodnosti kontaktirala naša prodajna ekipa.

O obiskovalcih naše spletne strani v izjemnih primerih obdelujemo osebne podatke, kot je IP naslov, vendar zgolj na podlagi vašega soglasja in preko piškotkov. Več o tem si lahko preberete v našem obvestilu o piškotkih.

Kadar storitev, ki jo nudimo, zahteva vaše soglasje, vas bomo vedno neposredno prosili za soglasje za to storitev in za obdelavo vaših osebnih podatkov. Prosili vas bomo na primer za soglasje, če se boste želeli naročiti na katere od naših e-novic. Ob dajanju soglasja boste morali potrditi, da ste prebrali to politiko zasebnosti in da dovoljujete obdelavo vaših osebnih podatkov skladno z opisom v njej.

Kadar je podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov sklenitev pogodbe ali pogajanja za sklenitev pogodbe (npr. pošiljanje vaših povpraševanj po naših storitvah) oz. vaše osebne podatke potrebujemo zaradi izpolnitve naših zakonskih obveznosti, potem nam te osebne podatke morate posredovati, če želite, da za vas opravimo naročeno storitev. V kolikor nam podatkov ne boste posredovali, za vas ne bomo mogli opraviti zahtevane storitve.

3. Pravne podlage in roki hrambe osebnih podatkov

Hranjenje osebnih podatkov
Vaše osebne podatke bomo obdelovali zgolj v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler bo to potrebno za dosego uresničitev teh namenov.

Osebne podatke obdelujemo do izpolnitve namena, za katerega so bili zbrani, zlasti, kadar je obdelava osebnih podatkov potrebna zaradi ali v zvezi s sklenjeno pogodbo z nami, razen v primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov predpisan z zakonom. V teh primerih vaše osebne podatke hranimo  v skladu z zakonskimi določili. 

V kolikor ni s to politiko zasebnosti ali drugimi zakonskimi, podzakonskimi ali internimi akti določeno drugače, se šteje, da je namen obdelave osebnih podatkov dosežen, ko preteče najdaljši zastaralni rok za uveljavljanje ali obrambo zahtevkov iz posameznega dejanskega stanja (splošni zastaralni rok je 5 let ali daljši – 10 let). V primeru, da ne bo posebnih okoliščin, ki bi utemeljevale daljšo hrambo vaših osebnih podatkov (npr. uveljavljanja in/ali obramba pravnih zahtevkov).

V primeru obdelave vaših osebnih podatkov za izvajanje pogodbenih odnosov (npr. izvedba vašega naročila za nakup), vaše osebne podatke hranimo 10 let od zadnjega nakupa.

Podjetje bo izvedlo vse razumne ukrepe, da bi zagotovilo varno obdelavo in hrambo vaših osebnih podatkov. Vaši osebni podatki ne bodo hranjeni dlje, kot to dovoljuje zakonodaja. V tej zvezi mora biti upoštevano, da je iz davčno-pravnih razlogov obvezna hramba pogodb in drugih dokumentov iz našega pogodbenega razmerja praviloma za dobo desetih let (32., 125. in 126. člen Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2). 

Kadar vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi vaše privolitve, lahko z njihovo obdelavo prenehamo tudi, če še pred vašim preklicem, preneha namen, zaradi katerega smo te podatke obdelovali (npr. prenehamo s pošiljanjem e-novic).

Po izteku obdelovanja vaših osebnih podatkov, bomo vaše podatke izbrisali oz. anonimizirali tako, da na njihovi podlagi ne bo več mogoča identifikacija posameznika.

Pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov

Vaše osebne podatke obdelujemo na različnih pravnih podlagah, in sicer: našega pogodbenega odnosa (aktualnega ali potencialnega), zaradi izpolnjevanja naših zakonskih obveznosti, našega zakonitega interesa, vaše privolitve in na podlagi vašega življenjskega interesa. Katere osebne podatke obdelujemo na kateri osebni podlagi, je razvidno iz tega dokumenta.

Tiste vaše osebne podatke, ki jih zbiramo na podlagi našega aktualnega ali potencialnega pogodbenega sodelovanja (torej tiste osebne podatke ki jih od vas zbiramo, da lahko npr. za vas izvedemo posamezno storitev, ki jo želite naročiti, ali da vam odgovorimo na povpraševanje o posamezni storitvi, ki jo nudimo), nam morate zagotoviti, sicer vam storitve ne bomo mogli nuditi, niti odgovoriti na vaše povpraševanje.

Podobno velja za tiste osebne podatke, ki jih od vas zbiramo zaradi izpolnjevanja naših zakonskih obveznosti (to je obveznosti, ki jih moramo izpolniti po zakonu). Tudi v tem primeru naše sodelovanje ne bo mogoče, v kolikor nam ne boste posredovali zahtevanih osebnih podatkov.

V določenih primerih vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi naših zakonitih interesov, kot npr. zaščita ali uveljavljanje naših pravnih interesov pa tudi fotografiranje in snemanje prisotnih na dogodku in kontaktiranje s strani naše prodajne ekipe, kar vse sodi pod točko f prvega odstavka 6 člena GDPR.

Upravljavec osebne podatke v posameznih primerih obdeluje na podlagi svojega zakonitega interesa, za katere si Upravljavec prizadeva, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov. Upravljavec pred obdelavo osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa izvede oceno učinka (LIA).

V izjemnih primerih lahko vaše osebne podatke obdelujemo tudi na podlagi vašega življenjskega interesa (npr. v primeru zdravstvenih urgentnih situacij), vendar zgolj v primeru, da v določenem trenutku niste zmožni sami poskrbeti za svoje zdravje in izključno dokler takšno vaše stanje traja.

4. Uporabniki osebnih podatkov

Vaše osebne podatke bomo izključno v obsegu, ki je potreben za izvedbo posamezne storitve, posredovali fotografom, snemalcem, zunanjemu računovodstvu, ki izdaja račune za opravljene storitve, izvajalcem plačilnih storitev, zavarovalnicam, državnim organom, organom lokalne skupnosti, prekrškovnim organom, sodiščem in drugim subjektom (npr. zunanjim sodelavcem – voznikom, organizatorjem dogodka, če so zunanji sodelavci…) zaradi ugotavljanja vaše identitete.

Iznos osebnih podatkov v tretje države

V posameznih primerih se vaši osebni podatki pošiljajo v tretje države, ampak vselej s sprejetjem in upoštevanjem vseh predpisanih varnostnih ukrepov. Te tretje države so UK in ZDA, ki sta na seznamu t.im. »varnih držav« z vidika prenosov osebnih podatkov, preostali državi pa sta še Ciper in Indija. V te države posredujemo predvsem posamezne vaše kontaktne podatke za potrebe vašega izobraževanja ali zaradi nudenja tehnične podpore (kar naredimo predvsem na podlagi vašega privoljenja, v redkih primerih pa je to pogoj za sklenitev pogodbe – npr., kadar je nakup naprave pogojen z izobraževanjem za pravilno rokovanje in uporabo te naprave).

5. Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov ter vsaj v takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki:
6. Informacija o pravici posameznika do preklica privolitve in o ostalih pravicah

Kadar osebne podatke obdelujemo na podlagi vaše privolitve, lahko privolitev kadarkoli v celoti ali delno prekličete, tako da stopite v stik z upravljalcem podatkov na naš kontaktni naslov naveden spodaj. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov, ki se je vršila pred preklicem.

Kadarkoli imate pravico imate do dostopa in pregleda nad svojimi osebnimi podatki, ki jih obdelujemo, v določenih primerih pa tudi do njihovega popravka in/ali izbrisa. Poleg tega lahko skladno z vsakokrat veljavno zakonodajo uveljavljate pravico do omejitve obdelave svojih osebnih podatkov, pravico do ugovora obdelave ter pravico do prenosljivosti podatkov. Če želite uveljaviti svoje pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov, se povežite z upravljalcem podatkov na naš kontaktni naslov naveden spodaj.

7. Spletna stran in uporaba piškotkov

Podjetje na svojih spletnih mestih uporablja tako imenovane piškotke. Piškotek je majhna besedilna datoteka, ki jo spletno mesto pošlje vašemu spletnemu brskalniku. Več o piškotkih si lahko preberete v našem obvestilu o piškotkih, ki je objavljeno na naši spletni strani. Če za obiskovanje naših spletnih mest uporabljate različne računalnike, to pomeni, da bodo piškoti shranjeni na več računalnikih. Piškotki ne prenašajo virusov in ne morejo uničiti drugih informacij, ki so shranjene na vašem računalniku. 

Nekatere strani našega spletnega mesta vsebujejo povezave do spletnih mest tretjih strani. Ta spletna mesta imajo svoje politike zasebnosti in podjetje ne odgovarja za njihovo delovanje ali njihove politike zasebnosti. Uporabniki, ki pošiljajo podatke tem spletnim mestom ali prek njih, naj torej preberejo njihove politike zasebnosti, preden jim posredujejo kakršnekoli osebne podatke.

8. Kontaktni podatki

Če imate kakršnakoli vprašanja glede politike zasebnosti, če sumite, da je prišlo do kršitve politike zasebnosti ali če želite stopiti v stik z nami v povezavi z razlogi, navedenimi v politiki, se obrnite na naš kontaktni naslov:

  • Elektronsko: info@merel.si ali
  • Pisno: Merel d.o.o., Limbuška cesta 42, 2000 Maribor

Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: Pritožbo lahko podate  Informacijskemu pooblaščencu, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

Scroll to Top

Prijava na servis

Kontaktirajte nas