Horiba SZ-100 analizator Zeta poteniciala

Horiba ZS100 je instrument za karakterizacijo velikosti in fizikalnih lastnosti sub-mikronskih delcev.

Omogoča merjenje velikosti selcev v razponu 0,3 nm do 8 um, določevanje zeta potenciala in izoelektrične točke ter molekulske mase.

Področja uporabe obsegajo nanotehnologijo, industrijske aplikacije (formulacije, stabilnost suspenzij) in bioloških znanosti.

Podobni izdelki

Scroll to Top

Prijava na servis

Kontaktirajte nas

Kontaktirajte nas

Kontaktirajte nas